Lidmaatschap & Contributie

Op dit moment hanteren wij een ledenstop. Ons ledenbestand is zo enorm gegroeid dat dit voor het bestuur niet meer te doen is. Voor onze huidige leden verandert er niets.

Lidmaatschap opzeggen
De opzegging van het lidmaatschap van Arion dient elk jaar voor 20 november te geschieden. Opzeggen kan door een mail te sturen naar info@lr-arion.nl
Als je je afmeldt als lid van Arion wordt ook automatisch je lidmaatschap bij de KNHS opgezegd, en worden automatisch je startpassen opgezegd. Je hoeft verder dus zelf geen actie te ondernemen.

Contributie
Voor het lidmaatschap brengt LR Arion jaarlijks de volgende kosten in rekening:

  • Contributie LR Arion 2019 : € 15,-
  • KNHS lidmaatschap 2019: € 25,-

De kosten van de startpas worden rechtstreeks door de KNHS aan de leden gefactureerd.